Bitkisel atık yağları nereye verebilirim?

Bitkisel atık yağları nereye verebilirim?

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bunun dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından bitkisel atık yağlar toplanamaz. Söz konusu tesis bilgilerine Bakanlığımız web sayfası üzerinden https://ced.csb.gov.tr/sss/cevre-lisanslari linkinden ulaşılabilir.

Yorumlar (0)

Yorum Yazın

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!